Financijsko posredovanje

Pojedinačna ulaganja ili investicijski ciklusi društva u kupnju, izgradnju ili nadogradnju poslovnih zgrada, industrijskih postrojenja i opreme u pravilu zahtijevaju velike kapitalne izdatke koji mogu bitno utjecati na financijsku stabilnost društva. Mnoga društva opravdanost takvih investicija ne analiziraju posve detaljno i sveobuhvatno, zbog čega se rizici vezani uz njih previde, a njihova isplativost često postane vrlo upitna.

Različite vrste imovine traže različite izvore financiranja, a adekvatna struktura kapitala pospješuje korištenje i efektuiranje prihoda od pojedine vrste imovine ili poslovanja. Odluka o nekoj investiciji i odabir načina njenog financiranja traži odgovarajuća specifična znanja o takvom procesu. 

Trgovanje robama (uz fizičku isporuku) je lakše uz dobro postavljen model financiranja trgovine, koji vodi računa o iznosima i strukturi kapitala, njegovoj cijeni, rizicima kupnje i isporuke robe kao i o logističkim zahtjevima.

U procesu pronalaženja sveobuhvatnog rješenja za financiranje kupnje imovine ili razvoja ulaganja kod projektnog financiranja, Certus Regimen savjetuje oko odabira načina financiranja koji su u skladu s planiranim ciljevima projekta, a istodobno opravdavaju isplativost njegovog pokretanja.