Financijsko savjetovanje

Procjena vrijednosti poslovanja ili imovine

Potreba za objektivnim vrednovanjem nekog poslovnog subjekta, njegovog dijela ili cjelokupnog poslovanja je vrlo česta, ponajviše u procesima preuzimanja i spajanja, sklapanja strateških saveza ili zajedničkog ulaganja više društava, ali i kod procjene fer vrijednosti dionica koje kotiraju na burzi. Različiti unutarnji i vanjski faktori u poslovanju, ostvareni poslovni rezulutati te buduća očekivanja oko istih čine procjenu vrijednosti vrlo zahtjevnim i složenim procesom.

Procjena vrijednosti nekog društva u velikoj mjeri se oslanja na pravilno postavljene poslovne planove i realnu procjenu vjerojatnosti njihovog ostvarivanja. Stoga je nužno dobro poznavanje šireg i užeg poslovnog okruženja subjekta, dobro razumijevanje njegovih poslovnih procesa te u konačnici primjena jedne odgovarajuće metode ili kombiniranje različitih metoda vrednovanja.

Cilj procjene vrijednosti društva je što je moguće preciznije odrediti njegovu statičku, dinamičku ili relativnu vrijednost te objektivno procijeniti sve utjecaje koji mogu dovesti do promjene tako određene vrijednosti.

Poslovni planovi i studije isplativosti

Tijekom poslovnih ciklusa svaka tvrtka dolazi do različitih faza koje se mogu okarakterizirati kao razdoblje stabilnog postojećeg poslovanja ili s druge strane razdoblje promjena većeg ili manjeg značaja. Zadovoljavajuće postojeće stanje pretpostavlja da tvrtka ima dobru poziciju na tržištu i ostvaruje dobre rezultate dok razdoblje promjena traži razmatranje o različitim strategijama i smjerovima u kojima će se društvo ubuduće kretati.

Pretpostavka za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata (bez obzira na strategiju) su dobro postavljeni poslovni planovi koji kvantificiraju ciljeve i projiciraju poslovne veličine u budućem razdoblju (u pravilu od jedne do pet godina). Pri izradi odnosno modeliranju poslovnih planova potrebno je dobro poznavati različite procese unutar same tvrtke, ali i tržišnog okruženja te moći procijeniti realne mogućnosti ostvarenja nekih rezultata. Modeliranje poslovnih planova često je obvezna popratna radnja i drugih procesa poput preuzimanja i spajanja ili financijskog restrukturiranja, ali često i njihovo izvorište.

Certus Regimen integriranjem svojih poslovnih znanja i dosadašnjih iskustva kroz stručno izrađene analize i projekcije u poslovnim planovima pruža sigurnost i potporu klijentima pri implementiranju poslovnih strategija te ostvarivanju zadanih ciljeva uz bolje praćenje poslovanja.

Financijsko restrukturiranje

Izvori financiranja poslovanja te ciljano budžetiranje kapitala su jedna od najvažnijih preokupacija managementa svake tvrtke. Dobro uspostavljeno financiranje poslovnih procesa, optimalan odnos različitih izvora kapitala te jednostavan pristup istima preduvjet su za stabilno poslovanje i planiranje u budućnosti.

Neusklađenost pasive i aktive te općenito narušena struktura bilance može dovesti do neracionalnog povećanja troškova, problema nelikvidnosti te smanjenja sposobnosti zaduživanja. Tvrtke koje su se već suočile s navedenim problemima nužno moraju provesti financijsko restrukturiranje kako bi stabilizirali svakodnevno poslovanje i realizirale svoje razvojne mogućnosti.

Mnogi problemi poput neprofitabilnosti određenih dijelova tvrtke, nedovoljnih sredstava za ulaganje u poslovanje ili loših financijskih pozicija i okoline u kojima se tvrtka nalazi mogu se analizirati od strane stručnjaka koji će odgovoriti na potrebe kompanije i usmjeriti daljnju strategiju.

Certus Regimen pri financijskom restrukturiranju pruža klijentu rješenja za otklanjanje postojećih problema u financiranju poslovanja kroz strukturiranje različitih modela financiranja.